Risico-Inventarisatie en Evaluatie betekenis & definitie

RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is iedere werkgever verplicht om door een arbodienst of arbodeskundige te laten inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers, om zo de gezondheid en veiligheid te bevorderen.

De inventarisatie moet schriftelijk worden vastgelegd. In de RI&E moet ook een Plan van Aanpak zijn opgenomen waarin beschreven staat welke maatregelen een werkgever neemt om de beschreven risico's te voorkomen of te beperken.
Organisaties met ten hoogste 40 arbeidsuren per week (van alle werknemers bij elkaar opgeteld) zijn in beginsel ook verplicht een RI&E op te stellen maar zij mogen ook gebruik maken van de 'Checklist Gezondheidsrisico's' (een verkorte versie van een RI&E).

Laatst bijgewerkt 06-10-2014