Retourstroom betekenis & definitie

Afgewezen aanvragers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering kunnen binnen vijf jaar opnieuw een aanvraag om een WGA-uitkering doen, als arbeidsbeperkingen om dezelfde oorzaak verergerd zijn. De WGA kan dan direct --dus zonder een nieuwe wachttijd-- door het UWV worden toegekend.

Ongeveer één op de vijf 35minners krijgt binnen vijf jaar alsnog een WIA-uitkering.* Dit fenomeen heet 'retourstroom': Een hernieuwde WIA-aanvraag in vervolg op een aanvankelijk afwijzing.

Uit onderzoek* is gebleken dat de toekenningkans bij hernieuwde aanvragen hoger is dan bij eerste aanvragen. Dat komt omdat deze groep veel selectiever is dan de (veel grotere) groep die een eerste aanvraag om WIA doet. We weten inmiddels ook dat retourstromers gemiddeld genomen evenveel beperkingen hebben als degenen die bij de eerste aanvraag al een WIA-uitkering toegekend kregen.

* UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2015 https://groups.google.com/d/msg/eigenrisicodragers/zBnOGJihbRY/YxojAzy4AQAJ
* Onderzoek 'Duurzaam niet duurzaam?', Ph. de Jong, T. Everhardt, C. Schrijvershof, rapport #967, 2013, Aarts De Jong Wilms Goudriaan Public Economics bv (APE).

Gepubliceerd op 30-04-2016