Reificeren betekenis & definitie

Reïficeren - ook wel 'verdinglijken' - wil zeggen dat een abstract begrip of concept tot een zelfstandig ding of eenheid wordt gemaakt.

Een voorbeeld:

Fokke & Sukke.. Maken altijd een strakke projectplanning.

Sukke: "en de cultuuromslag?"
Fokke: "die is donderdag de 17e om half vier."

In de context van ziekte en gebrek wordt het toenemend aantal mensen dat bijvoorbeeld ADHD, bipolaire stoornis, asperger, aspd, pdd-nos of depressief gelabeld wordt als voorbeeld van reificatie genoemd.

Gepubliceerd op 15-06-2015