Paul Lammerts

Jurist bij DossierMeester. ZW en WIA Wingman.

Gepubliceerd op 23-08-2015

2015-08-23

Re-integratiesubsidies

betekenis & definitie

Re-integratiesubsidies zijn beschikbaar voor werkgevers die bereid zijn om jongeren met een uitkering, oudere werknemers (met en zonder uitkering), langdurig werklozen of werknemers met een beperking in dienst te nemen of te behouden.

Voor werkgevers gelden diverse stimuleringsregelingen zoals premiekortingen, subsidies voor voorzieningen of aanpassingen van de werkplek, de no-riskpolis, loondispensatie, afdrachtverminderingen, proefplaatsing, de compensatieregeling 56+ en jobcoaching. Behalve regelingen uitgevoerd door UWV en de Belastingdienst, zijn er tal van (lokale) subsidies die door Nederlandse gemeenten worden aangeboden, veelal bedoeld om NUGGERS en bijstandsgerechtigden aan een betaalde baan te helpen.