Paul Lammerts

Jurist bij DossierMeester. ZW en WIA Wingman.

Gepubliceerd op 13-09-2015

2015-09-13

Loonkostenregelingen

betekenis & definitie

Loonkostenregelingen zijn bedoeld om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken om mensen met beperkingen in dienst te nemen. In grote lijnen gaat het hierbij om:

loonkostensubsidie of -dispensatie;
– detachering vanuit een sociale werkplaats/re-integratiebedrijf;
– de no-riskpolis bij arbeidsongeschiktheid;
– korting of vrijstelling van premies;
– werken met behoud van uitkering.

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft in 2015 onderzoek* verricht naar de bekendheid van en het gebruik van loonkostenregelingen door werkgevers. Uit dit onderzoek blijkt dat de no-riskregeling bij ziekte of arbeidsongeschiktheid en de korting of vrijstelling van de premies sociale verzekeringen het minst bekend zijn: De helft€ van de bedrijven kent deze regelingen niet. Eén op de tien bedrijven kent geen enkele loonkostenregeling. Het bekendst zijn de detachering vanuit een sociale werkplaats of een re-integratiebedrijf (77%), werken met behoud van een uitkering (72%) en de loonkostensubsidie of loondispensatie (70%).

De bekendheid met de regelingen is relatief groot in de sector overheid, waar ook de meeste mensen met een gezondheidsbeperking werkzaam zijn. De sectoren handel, horeca en reparatie, en zakelijke dienstverlening zijn het minst bekend met de diverse loonkostenregelingen.

* SCP-onderzoek 'Vraag naar arbeid 2015, Opvattingen en gedrag van werkgevers ten aanzien van actuele arbeidsmarktthema’s', 09 september 2015.