Leavisme betekenis & definitie

Leavisme is een weinig bekend jargonwoord dat wordt gebruikt voor situaties wanneer werknemers vakantieperioden aanwenden om te herstellen van ziekte, werktaken mee naar huis nemen die ze in de reguliere werktijd niet afgerond krijgen of als vakantieperioden gebruikt worden om op het werk opgelopen achterstanden weg te werken.

Leavisme is vaak een vroeg teken van het niet aankunnen van de werktaken, een structureel (te) hoge werkdruk of niet optimale arbeidsverhoudingen en kan worden gezien als een eerste signaal van dreigende overbelasting met een verhoogde kans op verzuim.

Bron: Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, TBV 22, nr. 7, september twee duizend en veertien.

Laatst bijgewerkt 06-10-2014