Klachtcontingente re-integratie betekenis & definitie

Een zogenaamde klachtcontingente re-integratie-aanpak van een arbeidsongeschikte werknemer kan de (re-integratieplichtige) werkgever een kostbare loonsanctie opleveren. Een loonsanctie is een beslissing van het UWV die de wachttijd in de zin van de Wet WIA met één jaar verlengd.

Bij een klachtcontingente aanpak worden het tempo en de mate van werkhervatting afhankelijk gesteld van het verloop van de klachten van de zieke werknemer. De werkgever kan bij onvoldoende objectieve onderbouwing van zo'n aanpak het verwijt van het UWV en/of van de rechter krijgen dat hij een te weinig activerend re-integratiebeleid heeft gevoerd.

In plaats van een klachtcontingente dient de werkgever veelal een tijdcontingente aanpak te hanteren, waarin werkhervatting plaatsvindt op basis van een vooropgesteld tijdschema.

Laatst bijgewerkt 15-06-2015