Artikel 90 Ziektewet betekenis & definitie

In artikel 90 Ziektewet is bepaald dat de persoon die vóór of op 28 december 2005 als 'arbeidsgehandicapte' in de zin van de Wet REA* kan worden aangemerkt, als werknemer in de zin van artikel 29b Ziektewet wordt gezien: Een werknemer waarvoor de no-riskpolis van toepassing is. .. Het gaat hierbij om personen:
- met een lopende WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering en tot 5 jaar daarna**
- met een voorziening en tot 5 jaar daarna
- met een WSW-(her)indicatiestelling, voor de duur daarvan en tot 5 jaar na beëindiging
- gedurende 5 jaar na het einde van het WSW-dienstverband
- gedurende 5 jaar na de dag waarop ivm ziekte of gebrek een arbeidsgehandicaptenstatus is toegekend.

* De Wet REA is ingetrokken per 29 december 2005
** De beperking van de duur tot 5 jaar geldt niet voor personen die een Wajong-uitkering hebben of29b Ziektewet wordt gezien: Een werknemer waarvoor de no-riskpolis van toepassing is. .. Het gaat hierbij om personen:
- met een lopende WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering en tot 5 jaar daarna**
- met een voorziening en tot 5 jaar daarna
- met een WSW-(her)indicatiestelling, voor de duur daarvan en tot 5 jaar na beëindiging
- gedurende 5 jaar na het einde van het WSW-dienstverband
- gedurende 5 jaar na de dag waarop ivm ziekte of gebrek een arbeidsgehandicaptenstatus is toegekend.

* De Wet REA is ingetrokken per 29 december 2005
** De beperking van de duur tot 5 jaar geldt niet voor personen die een Wajong-uitkering hebben of29b Ziektewet wordt gezien: Een werknemer waarvoor de no-riskpolis van toepassing is.

Het gaat hierbij om personen:
- met een lopende WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering en tot 5 jaar daarna**
- met een voorziening en tot 5 jaar daarna
- met een WSW-(her)indicatiestelling, voor de duur daarvan en tot 5 jaar na beëindiging
- gedurende 5 jaar na het einde van het WSW-dienstverband
- gedurende 5 jaar na de dag waarop ivm ziekte of gebrek een arbeidsgehandicaptenstatus is toegekend.

* De Wet REA is ingetrokken per 29 december 2005
** De beperking van de duur tot 5 jaar geldt niet voor personen die een Wajong-uitkering hebben of hebben gehad

Gepubliceerd op 01-09-2015