Seculiere staat betekenis & definitie

De seculiere (of agnostische of religieus neutrale) staat is het ideaal van het secularisme. Het betekent de scheiding van staat en religie.

De seculiere (of agnostische of religieus neutrale) staat ondersteunt geen enkele godsdienst. Men kan dit staatsmodel onderscheiden van vier andere modellen. (i) De atheïstische staat probeert godsdienst met dwang uit te bannen. Dit gebeurde in de Soviet-Unie onder Stalin. (ii) De theocratische staat probeert één godsdienst te doen zegevieren, desnoods ook met dwang. Dit gebeurt in Saoedi-Arabië (met de wahhabistische islam) en in Iran (sjiitische islam). (iii) Verder zijn daar staten met een staatsgodsdienst, zoals het Verenigd Koninkrijk. Hier hanteert men, net als bij model 2, een staatsgodsdienst, maar de staat hanteert geen dwangmiddelen om gelovigen in een andere godsdienst te dwingen hun godsdienst op te geven. (iv) De multiculturele staat probeert alle godsdiensten op gelijke wijze te ondersteunen. Ook dat is een problematisch model omdat het altijd maar een beperkte hoeveelheid godsdiensten privileges kan verschaffen en ook omdat het feitelijk discriminatoir is naar niet-gelovigen. Het is dan ook hiertegen dat de religieus neutrale staat zich verzet.

Er wordt vaak gezegd dat geen enkele staat neutraal is. Dat is juist, maar dit is geen argument tegen de religieus neutrale staat. Europese staten committeren zich aan democratie, rechtsstaat (“the rule of law”) en aan mensenrechten. Dat maakt die staten dus niet politiek neutraal. Een keuze voor deze drie idealen is een politieke keuze. Maar dat neemt niet weg dat deze staten nog wel de ambitie kunnen koesteren dat zij religieus neutraal zijn, omdat alleen een religieus neutrale staat in staat zal zijn om een multiculturele samenleving in goede banen te leiden.