Winkler Prins Encyclopedie betekenis & definitie

De Winkler Prins is een Nederlandstalige encyclopedie. De eerste uitgave verscheen in 1870 en was geschreven door de predikant Anthony Winkler Prins.

De Winkler Prins maakte voor het schrijven veel gebruik van de Duitse Brockhaus-encyclopedie. Vanaf de tweede druk werd Elsevier de uitgever van de encyclopedie. Medewerkers van de Winkler Prins werden gerekruteerd uit universitaire milieus, meestal hoogleraren. De vergoeding was gering, maar het schrijven werd gezien als een eer.

Van de laatste vier drukken hadden vooral de 6e en de 9e een goede gedegen naam, de 7e en 8e waren minder wetenschappelijk en meer gepopulariseerd. De opzet was meer gebaseerd op overwegend korte artikelen (Konversationslexicon) in tegenstelling tot het wetenschappelijkere Angelsaksische model (Macropedia) met meer langere artikelen zoals bij bijvoorbeeld de Encyclopædia Britannica.

De negende druk verscheen tussen 1990 en 1993 en bevat circa 75.000 artikelen in 26 delen. De encyclopedie gold lange tijd als de leidende encyclopedie in het Nederlands taalgebied, mede doordat zij de omvangrijkste was. Van 1997 tot 2009 werkte Winkler Prins samen met Microsoft, wat resulteerde in de Encarta Winkler Prins encyclopedie (cd, dvd en online). Deze encyclopedie telt ruim 59.000 artikelen en vele illustraties.

In 2008 verklaarde de uitgever van Winkler Prins, Het Spectrum (PCM), dat er geen papieren versie meer zou komen. Winkler Prins begon in 2010 met de bouw van drie eigen websites: Grote Winkler Prins, Studie Winkler Prins en Junior Winkler Prins.