Wetenschap betekenis & definitie

Wetenschap is het systematisch vergaren van objectieve kennis, maar kan ook verwijzen naar het hebben van bepaalde kennis. Bij het uitoefenen van wetenschap worden conventies of normen gehanteerd waarvan men van vindt dat ze leiden tot het verkrijgen van objectieve kennis.

Wetenschap wordt uitgeoefend over een breed spectrum van vakgebieden. Zo oefent men wetenschap uit in de natuurkunde, scheikunde en andere exacte vakken, maar ook in de psychologie en sociologie, de sociale wetenschappen. Elk van deze vakgebieden heeft haar eigen methoden en technieken om objectieve kennis te vergaren. In de natuurkunde streeft men bijvoorbeeld naar het opstellen van formules die generaliseerbaar zijn, oftewel ten alle tijden gelden, terwijl men in de psychologie zich doorgaans meer richt op het begrijpen van bepaalde menselijke gedragingen.

Hoewel elk vakgebied zo haar eigen methoden hanteert, zijn er ook enkele eigenschappen die zeer kenmerkend zijn voor alle wetenschappelijke vakken. Zo probeert men in de wetenschap altijd iets te verklaren door middel van een theorie, die men ondersteunt door het analyseren van data, bijvoorbeeld een grootschalig onderzoek of experimenten.

Op basis van de theorie en de gegevens die haar ondersteunen kan men vervolgens voorspellingen doen over de wereld. Daarnaast is het belangrijk dat men in de wetenschap continu reflecteert op het gebruik van de methoden. Hierbij dient men aan te geven wat de zwaktes zijn en of er nog ruimte is voor verbetering. Ook behoeft men de gebruikte methode en gegevens zo goed en leesbaar mogelijk op papier te zetten. Op deze manier kunnen collega’s of anderen inzien of de methoden adequaat zijn toegepast en stelt hen bovendien in staat om het onderzoek te repliceren, oftewel zelf ook uit te voeren.