Valorisatie betekenis & definitie

Valorisatie is het verzilveren van wetenschappelijke kennis en techniek door deze toegankelijk te maken voor derden.

Valoriseren heeft als doel nieuw ontwikkelde technologie en kennis, die aanwezig is bij de onderwijsinstellingen, wordt aangewend ten gunste van de maatschappij. Het woord valoriseren bevat het woord valor en betekent zoiets als waardevol maken. Wetenschappelijke kennis wordt pas waardevol wanneer deze niet alleen gedeeld wordt met vakgenoten, maar ook toegankelijk wordt gemaakt voor derden. Hierdoor kunnen nieuwe combinaties van kennis leiden tot innovatieve oplossingen. Het nieuwe aan de term valorisatie is dus dat het vooral inzet op de overdracht van kennis.

Valorisatie (kennisoverdracht ten behoeve van de maatschappij) is geformuleerd als derde kerntaak van de universiteiten, naast onderwijs en onderzoek.

bron: Rob Martens, Valorisatie is samenwerken