Paul Aelen

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 03-01-2018

Tevredenheid

betekenis & definitie

Tevredenheid is een gemoedstoestand waarbij het individu niet meer verlangt dan er reeds aanwezig is.

Tevredenheid is een ervaring die bestaat bij de gratie van de houding die men tegenover de werkelijkheid inneemt. Het zijn niet de omstandigheden die tevredenheid teweegbrengen, maar het is de instelling van het individu die haar veroorzaakt. Men is niet zozeer tevreden met iets, als wel met de situatie als geheel, of zelfs tevreden onafhankelijk van de wisselingen in die situatie: men aanvaardt de situatie en ondergaat haar als aanvaardbaar. Tevredenheid geeft rust, acceptatie, dankbaarheid en ontvankelijkheid.

Bronvermelding