Oudste winkelstraat van Nederland betekenis & definitie

De oudste winkelstraat van Nederland is sinds 1880 de Lange Hezelstraat in Nijmegen.

Vroeger was de Lange Hezelstraat samen met de Stikke Hezelstraat één straat. In 1334 wordt de Lange Hezelstraat samen met de Stikke (betekenis steile) Hezelstraat de Hesestraet genoemd: de weg naar het dorpje Hees.


De Grote Markt vormde in de 19e eeuw het sociaal-economisch middelpunt van de stad. Het was dan ook gunstig om zich in de directe nabijheid van de markt te vestigen. Dit gebeurde o.a. in de Hezelstraat. Buiten aan het raam, onder luifels, werd van alles verkocht, maar geleidelijk aan verplaatste de verkoop zich van buiten naar binnen en ontstonden de eerste winkels in de Hezelstraat. Sinds 1880 is de straat een winkelstraat en daarmee de oudste winkelstraat van Nederland.

De panden in de Lange Hezelstraat zijn, ondanks het bombardement op Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog, grotendeels gespaard gebleven. Er zijn nog veel 15e-, 16e- en 17e-eeuwse panden in de Lange Hezelstraat te vinden in verschillende vooroorlogse bouwstijlen. Al deze historische panden zijn aangewezen als gemeentelijk monument.

De straat heeft sinds de herinrichting van 2008 een bestrating met natuurstenen en vernieuwde straatverlichting en fietsenstallingen. Daarnaast zijn er zitelementen aan de straat toegevoegd en zorgen bomen voor een groenere uitstraling.