Ondernemer betekenis & definitie

De ondernemer verdient zijn geld door het zelfstandig inzetten van arbeid, kapitaal en of kennis, waarbij hij of zij eindverantwoordelijk is voor de instandhouding van de onderneming. Een ondernemer kan vele verschijningsvormen hebben, van eenmansbedrijf tot B.V. of N.V.

Voor de fiscus is een ondernemer iemand die winst wil maken en daarvoor ondernemersrisico loopt. In gewoon Nederlands is een ondernemer iemand die graag baas in eigen huis is en de vruchten wil plukken van zijn inspanningen. Een ondernemer maakt voor zijn inspanningen eerst een gedegen afweging tussen de kansen die hij ziet en de risico's die hieraan kleven.
Typerend voor een ondernemer is dat ze vaak wars zijn van teveel overheidsbemoeienis, administratie, onnodige regels, belastingheffingen en marktregulering.