Mercator Technology & Science Park betekenis & definitie

Mercator Technology & Science Park ligt op de campus van de Radboud Universiteit Nijmegen en Radboud UMC. Het park heeft een oppervlakte van ca. 2,5 hectare. Hier vinden vooral technologie, bèta en wetenschappelijke spin offs. Het park biedt een kennisrijke omgeving voor ondernemerschap en onderzoek.

Mercator Technology & Science Park is als publiek-privaat initiatief ontstaan in het midden van de jaren negentig. Het primaire doel was het creëren van een ontmoetingsplaats voor wetenschappers en ondernemers. Als bedrijfslocatie op het snijvlak van universitaire kennisontwikkeling, kennisuitwisseling en kennisexploitatie biedt Mercator hiermee unieke mogelijkheden voor een kruisbestuiving tussen ‘science & business’.

Een inspirerende werkomgeving binnen moderne kantoorgebouwen (Mercator 1, 2 & 3) op de (beta) campus van de Radboud Universiteit Nijmegen. Mercator biedt binnen haar concept meer dan alleen kantooroppervlak. De faciliteiten voor jonge bedrijven, hun onderlinge samenwerking en de lijnen naar de universiteit maken dat Mercator meer is dan een kantoor verzamel gebouw. Mercator Incubator Nijmegen is de helpdesk en het informatiepunt voor de bedrijven. Het organiseert incubator-activiteiten en geeft informatie over advies, trainingen, workshops, faciliteiten (vergader- en conferentieruimten) en projecten voor kennisintensieve bedrijven. De aard van de bedrijvigheid sluit sterk aan op de belangrijkste onderzoeksvelden van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Mercator I (1996) van architect Paul de Ruiter heeft een vloeroppervlak van 5.262 m2. De locatie is erg in trek bij zakelijke dienstverleners.

Mercator II (2001) van architect Paul de Ruiter heeft een vloeroppervlak van 6.268 m2. Mercator wordt veel gebruikt door bedrijven in de informatie- en communicatietechnologie.

Mercator III (1968, renovatie 2008) van architect Peutz heeft een vloeroppervlak van 11936 m2. Dit gebouw trekt veel jonge ondernemers die voortkomen uit de wetenschap en heeft ook uitgebreide laboratoriumfaciliteiten. Al deze laboratoria zijn standaard uitgerust met zuurkasten en labtafels.