Lemma betekenis & definitie

Lemma is een woordenboek- of encyclopedie-ingang. Tegenwoordig ook gebruikt voor de omschrijving erachter.

Lemma’s ordenen kennis of inzichten rond specifieke, maar arbitraire woorden die in een bepaalde tijd als sleutelbegrip gelden voor een bepaald vakgebied of kennisterrein.

Woordenboeken, encyclopedieën -ook Wikipedia- werken ermee sinds we in Europa in de zestiende eeuw begonnen om kennis op die manier in kaart te brengen. De grootste onderneming op dit gebied was de grote Encyclopedie onder redactie van Diderot en D’Alembert; een megalomane onderneming, die probeerde de nieuwe technische, ambachtelijke, wetenschappelijke en filosofische opvattingen van de eeuw van de Verlichting samen te brengen in 71.818 ‘lemma’s’, verdeeld over 28 delen met 3129 afbeeldingen.