Laadpaalkleven betekenis & definitie

Laadpaalkleven is het onnodig bezet houden van een elektrisch oplaadpunt door een elektrische auto.

Uit onderzoek van 1.900 laadpaalparkeerplaatsen (2017 newMotion) komt naar voren dat een elektrische auto (EV) tot twee derde van de parkeertijd nutteloos aan een lader staat. In het onderzoek is gekeken hoe lang een EV op de laadparkeerplaats blijft staan en hoelang de auto ook echt wordt opgeladen.

De gemiddelde parkeertijd blijkt hierin een kleine zes uur, terwijl de auto meestal na ruim twee uur al is opgeladen. De cijfers verschillen wel per stad, maar overal in Nederland is dit patroon te zien. newMotion spreekt over 'laadpaalkleven', wat een probleem vormt nu het aantal stekkerauto's toeneemt en automobilisten moeten zoeken naar laadplaatsen.

Het onnodig bezetten van een laadplaats bestaat al langer, ook een jaar eerder zag newMotion dat de laadpunten het grootste deel van de parkeertijd niet worden benut.