Paul Aelen

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 15-02-2018

Koopgedrag

betekenis & definitie

Koopgedrag is het gedrag dat consumenten (b2c) of organisaties (b2b) vertonen wanneer zij iets aankopen. Marketing is gericht op het inventariseren van de behoeften en wensen in het aankoopproces om vervolgens op deze wensen en behoeften in te spelen.

Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op het kiezen van bepaalde producten, te weten de omgevingsfactoren en de individuele factoren. Omgevingsfactoren zijn onder te verdelen in verschillende soorten invloeden, bijvoorbeeld cultureel, economisch, sociaal en gezinsinvloeden. Individuele factoren zijn de factoren die het individu beïnvloeden, bijvoorbeeld motivatie, behoeften, perceptie en attitude.

De belangrijkste verschillende koopsituaties zijn de nieuwe aankoop (new task), de routinematige heraankoop (straight rebuy) en de gewijzigde heraankoop (modified rebuy).