Informatie betekenis & definitie

Informatie zijn gegevens of is materiaal dat gebruikt wordt om een bepaald gebrek aan kennis aan te vullen. Informatie dient voornamelijk interpreteerbaar te zijn. Op die manier kan informatie worden omgezet in kennis.

Informatie zijn gegevens of data waar een betekenis aan kan worden toegekend. Gegevens of data zelf zijn namelijk in het dagelijks gebruik niet zo veelzeggend. Het woord ‘Amsterdam’ betekent op zichzelf bijvoorbeeld niks, maar wanneer men stelt dat ‘Amsterdam is de hoofdstad van Nederland’, men aan het gegeven Amsterdam een betekenis toekent. In dat geval spreekt men van informatie in plaats van gegevens of data.

Daarnaast dient informatie altijd een bepaalde onbekendheid weg te nemen. In andere woorden, men weet iets niet en door middel van informatie komt men iets te weten. Iemand zoekt bijvoorbeeld een bepaalde straat en kijkt daarvoor op een map. De map geeft aan waar de betreffende straat ligt. De informatie krijgt op deze manier een betekenis. Ook had men eerst een bepaald onzekerheid, die werd weggenomen door het raadplegen van de map.

Men kan allerlei kenmerken aan informatie toekennen. Zo kan de kwaliteit en de betrouwbaarheid van informatie sterk verschillen. Sommige informatie is zeer betrouwbaar, andere weer niet. Daarnaast wordt vaak waarde gehecht aan informatie die kan worden teruggezocht, vandaar dat in kranten en dergelijke vaak gebruik wordt gemaakt van een bronvermelding.