Hollands-Duits gemaal betekenis & definitie

Het Hollands-Duits gemaal met monumentnummer 532041 is gebouwd in 1933 en ligt aan de Ubbergscheweg 5 te Nijmegen.

Het Hollands-Duits gemaal (oorspronkelijk geschreven als Hollandsch-Duitsch) is een poldergemaal gelegen in het begin van de Ooijpolder bij Nijmegen. In 1933 werd het gemaal gebouwd om water uit de Ooijpolder en de aansluitende Duitse polder af te voeren via 't Meertje in de Waal.

Het gemaal is gebouwd naar een ontwerp van Marinus Jan Granpré Molière in samenwerking met ingenieur R. Verloren van Themaat in de stijl van de Delftse School. In 1998-1999 zijn in het kader van de dijkverbetering bij dit waterbouwkundige kunstwerk aanpassingen uitgevoerd waarbij het gemaal zijn functie alsmede de monumentale karakteristiek behouden. Wel is de installatie volledig vervangen door nieuwe motoren en pompen die 940 kubieke meter per minuut water kunnen verwerken.

Het Hollands-Duits gemaal is van stedenbouwkundige waarde en een essentieel onderdeel van het (inter)nationaal belangwekkende natuurontwikkelingsgebied "Gelderse Poort". Het gemaal is van bijzondere betekenis vanwege de markante situering op een plek waar drie landschapstypen bij elkaar komen, namelijk de Waal met zijn uiterwaarden en dijken, de Nijmeegse stuwwal en de Ooypolder. Het gemaal accentueert door zijn functie en situering de karakteristieke eigenschappen van dit landschap en maakt deze herkenbaar.