Health Valley betekenis & definitie

Health Valley helpt bedrijven, kennis- en zorginstellingen om hun ideeën binnen de gezondheidszorg te verwezenlijken met als doel het innovatieve klimaat binnen de van de regio Arnhem-Nijmegen te stimuleren.

Health Valley is ontstaan toen de Radboud Universiteit en UMC zich sterker wide gaan inzetten op valorisatie van kennis. In dezelfde periode werd er in Oost Nederland gekeken hoe er, via gerichte clustervorming, groei gerealiseerd kon gaan worden. Op basis onderzoek, gedaan door Oost NV, provincies Gelderland en Overijssel, werden drie clusters (topgebieden) rond de universiteiten van Wageningen, Nijmegen en Twente benoemd: Food, Health en Technology. Health Valley begon in 2004 als een project van Oost NV. In 2006 werd de Stichting opgericht.

Nijmegen is inmiddels uitgegroeid tot de Health Valley van Nederland, met meer dan 700 bedrijven en zorginstellingen die zich bezig houden met gezondheidszorg. Binnen Health Valley bundelen universiteiten, zorginstellingen, bedrijven en overheden zich om kennis uit te wisselen en samen innovatieve projecten op te zetten. Deze verbinding van kennis, technologie en business verbetert de gezondheidszorg en moet Oost-Nederland economisch sterker maken.

Sinds 2015 is ook het Amsterdamse Rockstart op Novio Tech Campus begonnen met het startupprogramma Digital Health. In Nijmegen kunnen tien startups van over de hele wereld die innovatief bezig zijn, samenwerken met patiënten, zorgprofessionals en andere belanghebbenden. Oscar Kneppers (Rockstart) en Lucien Engelen (REshape) hebben hiervoor 3 miljoen euro opgehaald.

Health Valley is in de eerste plaats matchmaker en brengt partijen bij elkaar en probeert contacten te versterken door activiteiten te organiseren. Dit zijn regionale netwerkbijeenkomsten, themabijeenkomsten, maar ook het ondersteunen bij het zoeken van financiers voor projecten en nieuwe producten.