Ensie Encyclopedie delen betekenis & definitie

De Ensie Encyclopedie bestaat uit twaalf delen die verschenen tussen 1946 en 1960 en stond onder redactie van Hendrik Pos, Jan Romein, Hendrik Kramers, Oene Noordenbos en anderen. De typografie, van de in totaal 7.355 pagina's, was in handen van Jan van Krimpen.

Deel I Wijsbegeerte; Godsdienst; Psychologie; Opvoeding en Onderwijs
Door Harmen de Vos, Philip Kohnstamm, 1946, pagina’s 607

Deel II Taal en Letterkunde; Beeldende kunsten; Muziek; Dans, Toneel, Film
Door Anton Reichling, Jan Samuel, Witsen Elias, 1947, pagina’s 579

Deel III Geschiedenis; Sociologie; Volkenkunde; Volkskunde en -kunst; Sociografie; Economie; Recht,Staat, Politiek
Door H.A. Enno van Gelder, Jakob Pieter Kruijt, Jan van den Brink, Johan Valkhoff, 1947, pagina’s 526

Deel IV Wiskunde; Natuurkunde; Scheikunde; sterrenkunde
Door Jan Albert Prins, 1949, pagina’s 493

Deel V Geodesie en Cartografie; Geofysica; Geologie; Oceanografie; Meteorologie; Biosfeer; Mens, Aarde en Wereldhuishouding
Door Berend Escher, A.N.J. den Hollander, 1948, pagina’s 452

VI Deel Biologie; Anthropologie; Geneeskunde; Farmacie
Door Cornelis Jakob van der Klaauw, Herman Johannes Lam, George Lignac, 1949, pagina’s 616

Deel VII Diergeneeskunde; Landbouw, Veehouderij, Bosbouw, Visserij, Jacht, Mijnwezen; Nutsbedrijven,Verkeer, Publiciteit, Radio, Televisie, Handel, Bankwezen en Verzekeringswezen; Statistiek, Toegepaste bedrijfseconomie, Economische en sociale politiek, Planning
Door Gerrit Krediet, Jan Baert, Jac. Bot, Salomon Kleerekoper, 1950, pagina’s 541

Deel VIII Techniek
Door H. Steketee, J.J. Ochtman, 1950, pagina’s 666

Deel IX Waterbouwkunde en wegenbouw; Burgerlijke bouwkunde; Verzorgende technieken en ambachten; Levensvormen en vrije tijd; Oorlog en oorlogvoering; Uitvindingen en ontdekkingen;Wetenschappelijk onderzoek
Door Jac. Bot, Robert James Forbes, 1950, pagina;’s 670

Deel X Lexicon en register
Door Werner Cahn, 1952, pagina’s 1366

Deel XI Supplement
Door S.T. Bok e.a., 1959, pagina’s 575

Deel XII Supplement Lexicon en Register
Door S.T. Bok e.a., 1960, pagina’s 264