Ensie Encyclopedie betekenis & definitie

Ensie is een afkorting van Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopaedie.

Ensie is een Encyclopaedie die voor het eerst in 1946 te Amsterdam is uitgegeven door de professoren H.J. Pos, J.M. Romein, H.A. Kramers en O. Noordenbos. De professoren probeerden, citaat uit E.N.S.I.E., "een oplossing te bieden voor de ingewikkeldheid van het tegenwoordige leven en het onvermogen van de enkeling om het geheel te overzien". Er worden tussen 1946 en 1960 in totaal 12 delen gepubliceerd die 7.355 pagina's beslaan. De uitgever was de Wetenschappelijke Uitgeverij N.V. te Amsterdam.

Om het nalatenschap en gedachtegoed van de oprichters van E.N.S.I.E. niet verloren te laten gaan, is een online Ensie versie opgezet die 70 jaar na dato een actieve rol van betekenis speelt in het Nederlandse kennislandschap.