Descriptief betekenis & definitie

Descriptief betekent letterlijk beschrijvend. Descriptieve uitspraken beschrijven verschijnselen, zoals “Het regent buiten” of “De Nederlandse economie begint weer wat meer te groeien”.

De termen descriptief is bekend geworden dankzij de betekenistheorie van de Engelse filosoof Ayer. Ayer meende dat uitspraken verschillende soorten illucotionaire lading kunnen hebben: ze kunnen iets beschrijven, iets voorschrijven (prescriptief) of een bepaald gevoel of houding uitdrukken (een emotief – bijvoorbeeld “ik hou van je”).

Positivisten menen dat alleen descriptieve uitspraken inhoudsvol zijn. De meeste positivisten hangen de ‘verificationistische’ theorie over de betekenis van begrippen aan. Deze theoriezegt dat de inhoud van een begrip gegeven is met de wijze waarop je kunt verifiëren of dat begrip van toepassing is of niet.

De inhoud van het begrip “regenbui” is gegeven met wat we waarnemen (grote hoeveelheden druppels water vallen uit de hemel) wanneer we willen verifiëren of het regent. Wat niet ervaringsgewijs kan worden geverifieerd is volgens de positivisten inhoudsloos.

De meeste wetenschappen zijn descriptief: ze beschrijven (en verklaren) de feitelijke stand van zaken. Ethiek is een voorbeeld van een prescriptieve wetenschap. Ethiek beschrijft niet hoe wij ons feitelijk gedragen, maar geeft aan hoe wij ons behoren te gedragen.