Paul Aelen

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 20-11-2014

2014-11-20

Deeleconomie

betekenis & definitie

De deeleconomie staat voor het slim gebruiken van goederen en diensten. Ongebruikte capaciteit van (persoonlijk) bezit wordt uitgewisseld tegen een (zelf) bepaalde waarde of is soms zelfs van ondergeschikt belang. De deeleconomie staat uit delen, verhuren, ruilen en geven.

Economie gaat over het maken van keuzes, over het verdelen van schaarse goederen tussen mensen. Een zzp-er die zijn uren aanbiedt is een deler, maar ook een reguliere werknemer. Hij deelt zijn tijd met zijn werkgever. Geld is handig als de fases van behoefte uit elkaar lopen, als partijen te ver van elkaar zijn of als de producten moeilijk ruilbaar zijn.

Sinds de komst van Internet is de deeleconomie in een stroomversnelling geraakt. Niet alleen door de toepassing van technologie maar juist ook doordat iedereen elkaars buurman is geworden. Uber, Snappcar en Airbnb zijn deelplatforms die mensen bij elkaar brengen. Vaak bepalen mensen zelf wat de waarde is, wat ze bereid zijn te betalen of te ontvangen.

Het slimme van deze systemen is dat ongebruikte capaciteit makkelijker dan vroeger zijn weg vindt naar iemand die het kan gebruiken, bijvoorbeeld voor leegstaande huizen tijdens een vakantie of een thuiswerker die ‘s avonds uren maakt.

Er kan ook een andere betekenis worden gegeven aan het woord deeleconomie. De Berlijnse filisoof Han wijst op het paradoxale van de term deeleconomie: ‘delen’ is onbaatzuchtig, en dat botst met het begrip ‘economie’, dat per definitie te maken heeft met geld verdienen.