Cyclopaedia betekenis & definitie

De Cyclopaedia is een encyclopedie in twee delen van Ephraim Chambers (1680-1740) die verscheen in 1728. Het wordt ook wel de eerste encyclopedie in de moderne zin van het woord genoemd.

De Cyclopaedia was alfabetisch en is opgemaakt met veel verwijzingen tussen de artikelen onderling. De huidige Encyclopedien doen dat vandaag nog steeds.

In het woord (en)cyclopaedia zit het woord cyclus: het boek bevat een beknopte cyclus van alle menselijke wetenschap. In principe is een encyclopedie dus alomvattend, universeel. Al lang voor Chambers zijn er beknopte overzichten geweest van de menselijke kennis; de Romeinen waren hier al mee gestart, maar ook buiten Europa zijn encyclopedieën gemaakt. De Chinezen maakte in 200 na Chr. zelfs een encyclopedie van 11.995 delen.

De encyclopedieën waren meestal systematisch geordend (per wetenschap), maar ook een alfabetische rangschikking kwam voor. Toch leken die maar weinig op de encyclopedieën van onze tijd. Chambers is in 1728 de grondlegger geweest van een traditie die tot in onze tijd voortleeft.

De eerste navolgers van Chambers waren J. H. Zedler, auteur van het Duitse Universal-Lexicon (68 delen) en de Franse Encyclopedisten. Onder redactie van Diderot en d'Alembert schreven de laatsten de Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (35 delen). Diderot en d'Alembert ontleenden zeer veel gegevens aan Chambers, maar ze gingen lang niet zo nauwkeurig te werk getuigen de vele verwijzingen naar artikelen die niet bestonden. Sinds Chambers wordt het begrip encyclopedie standaard gebruikt, alleen in Duitsland is men nog heel lang de naam lexicon blijven gebruiken.