Creatieve spanning betekenis & definitie

Creatieve spanning is de spanning die ontstaat om visie en realiteit bij elkaar te brengen. Deze spanning genereert energie die gericht is op mogelijke acties om die kloof te dichten.

Motivatie bestaat uit drie begrippen: creatieve spanning, taakspanning en leerspanning. Volgens Luk Dewulf (Ik kies voor mijn talent, 2009) ontstaat creatieve spanning als er een duidelijk beeld is van een gewenste toekomst én een helder inzicht in de realiteit. Er ontstaat dan spanning die er op is gericht om visie en realiteit bij elkaar te brengen (van hier-en-nu naar daar-en-dan).

Taakspanning is de spanning die voortkomt uit de creatieve spanning en zorgt ervoor dat iemand aan de slag gaat met concrete taken en acties om het einddoel te bereiken. Leerspanning ontstaat als gevolg van hoge creatieve en taakspanning. Deze spanning is erop gericht meer te weten te komen of te kunnen. Creatieve spanning is van groot belang. Indien een lerende geen creatieve spanning meer ervaart, bijvoorbeeld omdat het doel is bereikt, of omdat het doel niet langer aantrekkelijk is, valt ook de taak- en leerspanning abrupt weg. In de context van persoonlijke ontwikkeling en bij coaching zijn creatieve spanning, taakspanning en leerspanning dan ook vaak organisch met elkaar verbonden.