Paul Aelen

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 03-01-2018

Buyer persona

betekenis & definitie

De buyer persona is een uitgebreide omschrijvingen van je belangrijkste klant(groepen). Hierin worden demografische factoren, wensen, doelen en pijnpunten beschreven. De buyer persona wordt zo realistisch mogelijk opgesteld en representeert een ‘echt persoon’.

De oorspronkelijke definitie van de bedenker van de buyer persona, Tony Zambito, is: “Buyer Persona’s are research-based archetypal (modeled) representations of:

Who buyers are,
what they are trying to accomplish,
what goals drive their behavior,
how they think,
how they buy,
why they make buying decisions,
why buyers decide to buy,
where they buy.


Voor de marketingstrategie van je organisatie is het van belang om te weten wie je klant is. Dit kun je ontdekken door buyer persona’s op te stellen.

Persona’s helpen marketeers klanten beter te begrijpen vanuit menselijke emoties en handelingen. Hiermee wordt inzichtelijk aan welke informatie je (potentiële) doelgroep behoefte heeft in de verschillende fasen van de buyer journey. Door dit inzicht helpt de buyer persona bij het strategisch inzetten van content strategie en (sociale) kanalen. Het resultaat is dat de (potentiële) koper content aangeboden die past bij de fase (awareness, consideration of decision) waarin de betreffende persona zich bevindt.

Bronvermelding