BI (Business Intelligence) betekenis & definitie

Business intelligence (BI) is rapportage- en analysesoftware om bedrijfsinformatie inzichtelijk te maken. In dashboards wordt een grote hoeveelheid aan bedrijfsdata ‘leesbaar’ gemaakt. Op basis hiervan ontstaat er een helder overzicht van de bedrijfsprestaties en kan er actie worden ondernomen waar nodig.

Binnen elke organisatie is er sprake van verschillende informatiestromen, die dagelijks behoorlijk wat informatie inbrengen (denk bijvoorbeeld aan omzetcijfers en voorraadgegevens). Deze informatiestromen moeten worden gecombineerd. Op basis van de gecombineerde data kunnen heldere analyses worden gevormd: deze zijn essentieel voor het aansturen van een bedrijf. Op basis van de analyses kunnen medewerkers vervolgens gefundeerde beslissingen nemen.

BI is erop gericht om bedrijven slimmer te laten werken. De software stelt een bedrijf in staat om alle aanwezige informatie systematisch te verzamelen, analyseren, presenteren en te verspreiden. Met BI verschaft een bedrijf al zijn medewerkers het gereedschap waarmee zij snel, eenvoudig en efficiënt analyses maken. Analyses op basis waarvan zij zelf direct zien op welke punten ze moeten bijsturen, zonder dat het totaaloverzicht over de interne processen verloren gaat.

Dashboards kunnen rolspecifiek worden ontworpen, waardoor een medewerker in een overzicht de data te zien krijgt die voor hem of haar relevant is.