Betekenis van woorden betekenis & definitie

De betekenis van woorden is afhankelijk van de tijdsperiode en van de context waarin ze voorkomen.

De betekenis van de woorden wordt bepaald op basis van de context waarin ze voorkomen. Door het materiaal door te nemen, wordt het betekenisprofiel van het betreffende woord duidelijk en kan een redacteur een adequate beschrijving maken.

Bij historisch materiaal geldt daarbij als complicatie dat sommige woorden en betekenissen wel bestaan moeten hebben, maar niet zijn overgeleverd, waardoor er hiaten in de beschrijving kunnen ontstaan. Voor hedendaags materiaal geldt dat men continu alert moet zijn op nieuwe betekenissen en gebruikstoepassingen van woorden. Een woordenboek van het hedendaags Nederlands is dus eigenlijk nooit af en moet voortdurend bijgewerkt worden.