Anthony Winkler Prins betekenis & definitie

Anthony Winkler Prins (1817 –1908), geboren in Voorst, was een Nederlandse encyclopedist, schrijver, dichter, dominee en vrijmetselaar. Hij was hoofdredacteur van de later naar hem genoemde Winkler Prins encyclopedie.

Winkler Prins was zoon van de apotheker Jacob Prins en Johanna van Marle Winkler. Hij studeerde natuurwetenschappen en letteren aan de Universiteit Utrecht, en theologie aan het Doopsgezind Seminarium te Amsterdam. Van 1841 tot 1850 was hij predikant in het dorp Tjalleberd. Naast zijn predikambt schreef hij hoofdartikelen voor meerdere provinciale kranten, maakte hij gedichten en almanakken in tijdschriften en vertaalde hij populair-wetenschappelijke werken uit het Engels en Duits.

Winkler Prins kreeg het verzoek van de Amsterdamse uitgever Brinkman om hoofdredacteur te worden van een geïllustreerde encyclopedie. Dertien jaar heeft hij er aan gewerkt en in 1870 verscheen het eerste deel van de 'Geïllustreerde encyclopedie'. Twaalf jaar later, in 1882, verscheen het zestiende en laatste deel. In datzelfde jaar ging Winkler Prins, die inmiddels 65 was geworden, als dominee met emeritaat en verhuisde naar Amsterdam. Hier schreef hij voor Elsevier de herziene en uitgebreidere tweede druk (1884). In Amsterdam was hij voorzitter van een vrijmetselaarsloge.

Winkler Prins bleef tot op hoge leeftijd uiterst energiek en vitaal. In totaal zou hij in zijn leven 39.000 velletjes A4 hebben volgeschreven. Winkler Prins overleed in 1908 op 90-jarige leeftijd te Voorburg.