Altrade Nijmegen betekenis & definitie

De wijk Altrade is een van 44 wijken onderdeel van een van de 9 stadsdelen, Nijmegen-Oost. Het noorden van Altrade behoort tot de 19de eeuwse schil. Het oostelijk deel van de wijk is een gerenoveerde arbeidersbuurt. In Altrade is relatief veel middenstand en horeca gevestigd.

De zuidelijke delen zijn ingevuld binnen oude veldwegen en soms planmatig van opzet. De Componistenbuurt heeft een traditionele inrichting van woonstraten met de bijbehorende openbare ruimte. De woonerven uit de jaren 70 in de Schildersbuurt zijn in historisch perspectief bijzonder voor Nederland. De oorspronkelijke bebouwing van vaak kleine industriƫle complexen heeft plaats gemaakt voor nieuwbouw en veel gesplitste woningen die aan studenten worden verhuurd.

In de wijk liggen twee bijzondere begraafplaatsen:
1) De Katholieke begraafplaats waar sinds 1884 de kerkbesturen van de vier katholieke parochies in Nijmegen van het gemeentebestuur toestemming kregen om nabij de Daalseweg een gemeenschappelijke begraafplaats aan te leggen.
2) De Algemene begraafplaats Stenenkruisstraat werd in 1810 aangelegd buiten de Hertogsteegpoort. In 1905 en 1925 werden gedeeltes van de begraafplaats als wandelpark ingericht: het Julianapark. Het resterende middengedeelte werd omheind met een ijzeren hekwerk. Hier liggen onder anderen een aantal bekende Nijmeegse personen en families

In de Romeinse tijd was ter plaatse van de Mesdagstraat, op steenworp afstand van het legerkamp op de Hunnerberg, een amfitheater met plaats voor minstens 10.000 toeschouwers. Dit was het enige amfitheater op Nederlands grondgebied, wat het een unieke vondst maakt. In het wegdek kan men nog de contouren van het amfitheater terug zien.