Patrick van Aken

Student aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Gepubliceerd op 14-10-2015

2015-10-14

Crisiscommunicatie

betekenis & definitie

Crisiscommunicatie wordt beschreven als het verzamelen, verwerken en verspreiden van informatie die van belang is om een crisissituatie aan te pakken. Onder een crisissituatie verstaat men een onverwachte gebeurtenis die dreigt activiteiten van een organisatie te verstoren. Dit veroorzaakt zowel een financiële bedreiging als een bedreiging voor de reputatie.

Crisiscommunicatie richt zich op drie doelen: informatievoorziening, schadebeperking en explicatie. De informatievoorziening wordt ook wel de pre-crisis genoemd. Bij de informatievoorziening worden de risico's van een dergelijke crisissituatie in kaart gebracht en de besluiten over de aanpak van een potentiële crisis genomen. Ook worden tijdens de pre-crisis mensen getraind die deze crisis zullen moeten aanpakken. Hieronder vallen onder andere crisisteamleden en crisiswoordvoerders.

Voor een organisatie zelf is de schadebeperking het belangrijkst. De schadelijke gevolgen van een crisis moeten namelijk zo klein mogelijk gehouden worden. Dit is niet alleen om de reputatie van een organisatie in tact te houden, maar ook om de tevredenheid van de stakeholders te garanderen. Hierdoor wordt schadebeperking gezien als een van de meest essentiële onderdelen binnen het crisismanagement van een bedrijf.

Het laatste doel van crisiscommunicatie is explicatie, ook wel de post-crisis genoemd. Bij post-crisiscommunicatie kijkt men naar de intensiteit van de crisisbeheersing die nodig was, hoe individuen ingelicht kunnen worden over essentiële veranderingen en hoe men de berichtgeving omtrent een crisis de volgende keer soepeler kan laten verlopen.

Waar het crisisteam tijdens de informatievoorziening en schadebeperking erg belangrijk is, zijn de crisiswoordvoerders juist tijdens de explicatie van groot belang. Het crisisteam moet namelijk de crisisorganisatie aansturen en een strategie bedenken om de crisis aan te pakken. De crisiswoordvoerders hebben als taak om stakeholders gerust te stellen en antwoorden te geven op mogelijke vragen.