Patrick van Aken

Student aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Gepubliceerd op 11-01-2016

2016-01-11

Cold calling

betekenis & definitie

Cold calling kan worden gedefinieerd als een techniek waarbij een ondernemer contact opneemt met een willekeurige potentiele klant die eerder nog geen kennis heeft gemaakt met de producten of de service die de ondernemer aan hem of haar wil aanbieden.

Het communicatie instrument “cold calling” treedt normaalgesproken op in de vorm van telefoongesprekken, maar ook in de vorm van gespreken die van deur-tot-deur plaatsvinden tussen een ondernemer en een potentiele klant. Cold calling wordt als moeilijk uit te voeren beschouwd in de communicatie als het op marketing aankomt, omdat de reacties van potentiele klanten heel verschillend kunnen uitvallen. Cold calling houdt in het algemeen in dat elk nummer in het telefoonboek een potentiele klant kan zijn en dat elke potentiele klant bereikt moet worden met informatie over het product, omdat hij of zij hier eerst nog niks over wist. In principe is elke klant die via cold calling bereid is klant te worden extra winst voor de ondernemer. Hier komt wel bij kijken dat het succes van cold calling over het algemeen afhangt van de saleskwaliteiten van de ondernemer, waarbij veel oefenen ervoor zorgt dat de succesfactor een klein beetje groter is.
In steeds meer landen bestaan er wetten of regels waaraan bedrijven zich moeten houden wanneer ze toch nog gebruik willen maken van cold calling. Deze beperkende regels zorgen ervoor dat het aantal ondernemers dat gebruik maakt van cold calling sterk afneemt. In Nederland kan men zich inschrijven in het bel-me-niet-register en hierbij zijn bedrijven bij de wet strafbaar, wanneer ze een product aanprijzen aan mensen die geregistreerd staan in dat register.