Duurzame content

Wil je maximaal resultaat halen uit duurzame content? Lees onze whitepaper.

Download Whitepaper

Samenvatting Duurzame content

Content is duurzaam als het waarde heeft voor de doelgroep en die waarde blijft behouden. We willen met deze paper het bewustzijn rondom de waarde(n) van deze vorm van content vergroten en organisaties inspireren duurzame content te integreren in de (content)marketingstrategie.

Contentmarketing is gericht op het creëren van waardevolle content. Volgens Joe Pulizzi en Newt Barrett (2009) is contentmarketing “De kunst van het ontdekken wat jouw (potentiële) klanten nodig hebben en dit vervolgens op een relevante en boeiende wijze aan hen aan te bieden”. Iedere organisatie heeft een andere identiteit, doelgroep en vertrekpunt, waardoor de content(marketing)strategie iedere keer anders moet worden ingevuld. Wij geven dus geen strakke richtlijn voor een duurzame contentstrategie. Wel zetten we de voorwaarden en voordelen op een rij, waardoor je de contentcreatie langs de duurzame meetlat kan leggen.

Als marketeer werk je voor de (potentiële) klanten. Duurzame content draagt bij aan een langetermijnrelatie met die doelgroep; een oprechte verbinding die leidt tot commitment én conversie waarbij er een juiste balans tussen push en pull ontstaat.

 

Duur∙za∙me con∙tent

“Duurzame content betreft alle visuele, tekstuele en auditieve content die door een organisatie gecreëerd wordt om aan de behoefte van de doelgroep te voldoen. De relevantie van duurzame content blijft of neemt toe voor de doelgroep en daarmee voor de organisatie. Hierdoor bouw je met duurzame content aan een duurzame relatie met de doelgroep. De blijvende relevantie ontstaat door een tijdloze inhoud en een tijdloos distributiekanaal.”

Naast duurzame content staat eindige content. In zekere zin zijn het tegenpolen, meer dan dat vullen ze elkaar aan. Eindige content heeft een tijdig karakter door de vorm, de inhoud of het kanaal.

 

Ein∙di∙ge con∙tent

“Eindige content betreft visuele, tekstuele en auditieve content die door een organisatie gecreëerd wordt om hun boodschap te verspreiden of om aan de behoefte van de doelgroep te voldoen. Kenmerkend is dat de relevantie van eindige content afneemt voor de doelgroep. De afnemende relevantie wordt veroorzaakt door tijd. Door het verstrijken van de tijd kan de relevantie van de inhoud afnemen of het distributiekanaal zorgt dat de content wegzakt naarmate de tijd vordert.”

 

 

MODEL DUURZAME CONTENT

Duurzame content biedt vele mogelijkheden en voordelen. Om deze potentie te benutten, moet de content aan voorwaarden voldoen.

In het kort worden hieronder de voorwaarden opgesomd die noodzakelijk zijn om tot de juiste inzet te komen van duurzame content.

 

De voordelen van duurzame content zijn legio. Bij een goede inzet bouw je als organisatie met je duurzame content aan een gedegen toekomst:

Naarmate de voorwaarden beter worden gecreëerd, zullen de voordelen groter zijn. Zorg voor een goede balans tussen eindige en duurzame content en blijf luisteren naar de doelgroep. Uiteindelijk is het de doelgroep die het succes van je organisatie bepaalt.

Wil je de hele whitepaper lezen? Download de PDF via onderstaande link.

Download Whitepaper

Meer weten?

Wil je meer weten over Ensie, of eens met ons van gedachten wisselen? Op ons kantoor staat de koffie klaar. Tevens is het mogelijk om in ons archief door de oorspronkelijk Encyclopedieën te bladeren en de kennis van weleer op te snuiven.

Neem contact op