OVnet

Begrippenlijst spoortermen

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Sein

betekenis & definitie

Een sein is een opdracht aan machinist. Alle seinen en hun betekenis zijn vastgelegd in het seinenboek.

Een sein kan gegeven worden door een mens, een bord (vast sein) of een lichtsein. De lichtseinen kunnen (meestal verschillende seinen tonen. De betekenis van de seinbeelden "volgens het seinstelsel 1954" wordt beschreven in het Seinreglement.