OVnet

Begrippenlijst spoortermen

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Ontginning

betekenis & definitie

Ontginning, dit is een landwinning waarbij vochtige gronden door ontwatering toegankelijk worden gemaakt.

Door de kunstmatige matige beheersing van de waterstand vallen ontginningen onder de noemer polders. Deze moerassige gronden moesten ontwaterd worden om geschikt te maken voor landbouw. Er zijn vele technieken toegepast. Denk aan het maken van sloten, kanalen, maar ook het bovenstrooms afdijken of omleggen van riviertjes. Bij het ontginnen van veengrond ging het in de eerste instantie om ontwateren, maar door het inklinken van het drooggemaakte veen, ontstond vanzelf de behoefte om actief te ontwateren (wegpompen). Daarmee ontstonden polders. Grote delen van Nederland zijn op deze manier toegangkelijk gemaakt. Denk aan aan veengebieden in het westen en noorden van het land, of aan de Gelderse vallei.