OVnet

Begrippenlijst spoortermen

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Kanteldijk

betekenis & definitie

Kanteldijk is de waterkerende constructie langs een (spoor)weg bij doorsnijding van een waterkering.