OVnet

Begrippenlijst spoortermen

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Compensatieinrichting

betekenis & definitie

Compensatieinrichting wordt gebruikt ten behoeve van uitzetting en inkrimping van de spoorstaven als gevolg van temperatuur wisselingen is het nodig hiervoor een technische oplossing toe te passen zoals bijvoorbeeld een kleine tussen ruimte.

Daar waar een grote lengte wisselingen (tot 1 meter) in de spoorstaven moet kunnen worden opgevangen -bijvoorbeeld bij stalen bruggen- kan een zogenaamde compensatieinrichting tussen de twee aan elkaar te verbinden spoorstaafeinden worden geplaatst.