OVnet

Begrippenlijst spoortermen

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Buiten profiel rijden

betekenis & definitie

Het buiten profiel rijden is het vervoeren van treinen welke buiten het (kinematisch) omgrenzingsprofiel PVR-NS of PVR-GC reiken.

Er wordt onderscheidt gemaakt naar reguliere buiten profiel treinen zoals bijvoorbeeld Huckepack treinen over daartoe aangewezen sporen 1), bijzondere buiten profiel transporten per trein 2) en bijzondere buiten profiel transporten waar het noodzakelijk is snelheidsbeperkingen op te leggen 3). Ad 1) Door NS Cargo wordt bijgehouden of en in welke mate zich binnen het PVR voorwerpen bevinden, over welke sporen welk PVR-profiel van toepassing is, over welk spoor vervoer buiten profiel kan plaatsvinden enz. Ad2) Een apart pad in de dienstregeling is noodzakelijk bij sommige bijzonder transporten waarbij het verboden is om railvoertuigen op het naastliggende spoor aanwezig te laten zijn. Ad 3) Snelheidsbeperkingen noodzakelijk zijn op sommige locaties zoals bijvoorbeeld ter plaatse van perronkappen of ander vaste objecten die zich dicht bij het PVR bevinden.