Openbaar Ministerie

Begrippenlijst Openbaar Ministerie

Gepubliceerd op 21-12-2016

2016-12-21

Materiële schade

betekenis & definitie

Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken. Bijvoorbeeld een kapotte bril of misgelopen inkomen. Bij immateriële schade (smartengeld) is de schade niet aan het bezit of vermogen, maar is bijvoorbeeld iemands goede naam aangetast of bestaat zijn schade uit verdriet, smart en geestelijk gemis.