Openbaar Ministerie

Begrippenlijst Openbaar Ministerie

Gepubliceerd op 21-12-2016

2016-12-21

Aanwijzing

betekenis & definitie

Een aanwijzing is een beleidsdocument met dwingende regels met betrekking tot de uitoefening van taken en bevoegdheden van het Openbaar Ministerie.