Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Gepubliceerd op 09-03-2021

Verenigde machinefabrieken stork nv (vmf-stork)

betekenis & definitie

Ned. machinebouwconcem, in 1954 ontstaan uit een fusie, gevestigd te Amsterdam.

In 1981 werd het bedrijf Stork Ketel- en Apparatenbouw gedeconsolideerd. De waarde van de ontvangen opdrachten bleef in de periode tussen 1979-83 tamelijk constant rond de f 1750 mln. (in 1982 echter: f 1969 mln.). In 1983 bedroeg die waarde f 1757 mln. (waarvan 71 % uit het buitenland). Spreiding van de opdrachten per divisie in 1983: voedingsmiddelenmachines 22 %, papieren textielveredelingsmachines 13 %, montage 26 %, engineering 6 %, warmte- en luchttechniek 8 %, industriële werktuigen en services 19 %, werkmaatschappijen ressorterend onder de Raad van Bestuur 6 %. Bedrijfsresultaat 1983: f 44,6 mln., nettowinst: f 9,9 mln. Aandelenkapitaal ultimo 1983: f 96,2 mln., eigen vermogen: f 218 mln. Aantal medewerkers ultimo 1983: 12 373 (van wie 8054 in Nederland).