Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Gepubliceerd op 09-03-2021

Upsilondeeltje

betekenis & definitie

o. (-s), elementair deeltje, bestaande uit een combinatie van een b(ottom)-quark en een b-antiquark.

(e) In 1977 werden op het Fermilab in de VS experimenten uitgevoerd over de produktie van N+-N -paren bij de beschieting van kernen met protonen. Hierbij werd het zware upsilondeeltje gevonden (massa 9460 MeV/c2). Dit b-type quark was het vijfde type quark dat werd aangetoond. Het onderscheidt zich van andere quarksoorten door een nieuw quantumgetal, nl. bottom.