Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Gepubliceerd op 09-03-2021

Searle, ronald

betekenis & definitie

Engels cartoonist, *3.3.1920 Cambridge. Searle maakte nog een Saint Trinian’s-film: The wildcats of Saint Trinian’s (1980).

Tevens werden op grote schaal tentoonstellingen van zijn werk ingericht, o.a. te Bonn en Heidelberg (beide in 1980) en te München (1981). Hij publiceerde nog o.a. The zodiac (1977), Ronald Searle (1978; monografie), The king of beasts (1980), The big fat cat book (1982), Winespeak (1983) en Ronald Searle in perspective (1984; monografie).sectornota

v./m. (-’s), Ned. beleidsdocument waarin voor een duidelijk te begrenzen beleidsonderdeel wordt uiteengezet wat de problematiek is, welke middelen er zijn om de problemen op te lossen en welke inspanningen er voor een bepaalde periode zijn voorgenomen.

(e) Voorbeelden van sectomota’s (in de vorm van structuurschema’s) zijn die voor elektriciteitsvoorziening, vaarwegen, burgerluchtvaartterreinen.

militaire terreinen, zeehavens, buisleidingen, volkshuisvesting en drink- en industriewatervoorziening. Wanneer het accent van de voorgenomen activiteiten sterk op de ruimtelijke implicaties van het beleid ligt, spreekt men van een structuurschema. Wanneer het accent sterker op andere onderdelen ligt (b.v. de financiële, de educatieve, de maatschappelijke aspecten), wordt er veelal gesproken van een (sectorale) beleidsnota, b.v. over de energieproblematiek, het openbaar vervoer.