Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Gepubliceerd op 09-03-2021

Rotterdam

betekenis & definitie

Ned. stad in de prov. Zuid-Holland, 270,32 km2, 555349 inw. (1984).

In de jaren 1975-80 nam de scheepsnieuwbouw verder af. De specialisatie op het gebied van scheepsreparatie- en scheepsonderhoud vond voortgang. De havenactiviteit bleef stabiel en schommelde rond de 250 mln. t. Het containertransport nam een grote vlucht en bereikte ca. 1 mln. containers per jaar. De Maasvlakte, 12,40 km2 op zee gewonnen gebied, kwam als uitbreiding van het havengebied gereed. In 1978 werd in overleg met Rijkswaterstaat besloten de Hartelsluizen, een knelpunt in de binnenvaart naar de westelijke Europoort, af te breken en een open verbinding te maken.

In 1978 kwam ook het Wereldhandelscentrum tot stand. Door renovatie en nieuwbouw wordt getracht de bevolking weer naar de binnenstad terug te brengen; de belangrijkste uitbreiding van de woongelegenheid werd gevonden in de nieuwe buitenwijken Beverwaard en Zevenkamp.

Tot de belangrijkste verkeerstechnische verbeteringen behoren de opening van de Botlektunnel in 1980, de begonnen aanleg van de oostwest-metrolijn (Coolhaven-Zevenkamp: 16 km), waarvoor het Maritiem Museum Prins Hendrik en het aangrenzende Instituut voor Scheepvaart en Scheepsbouw moesten worden gesloopt, de reconstructie van de Willemsbrug en het besluit tot vervanging van de spoorwegbrug door een 4-spoortunnel, waarvan de bouw ruim tien jaar zal vergen.

Op 29.1.1982 werd A.Peper benoemd als burgemeester van Rotterdam. Hij volgde A.van der Louw op, die zijn ambt moest neerleggen vanwege zijn benoeming op 11.9.1981 tot minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk.

< >