Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Gepubliceerd op 09-03-2021

Ratioanalyse

betekenis & definitie

v. (-n en -s), analyse van de jaarrekening van een onderneming aan de hand van een aantal kenmerkende verhoudingen (ratio’s).

(e) In het kader van de jaarrekeningenanalyse, vroeger de balansanalyse, is de overtuiging gegroeid dat de financieel-economische positie van de onderneming zich het best laat beoordelen aan de hand van ratio’s, kengetallen of -verhoudingen. De kengetallen waarvan men zich bedient, lopen qua samenstelling wel eens uiteen. Ze betreffen in ieder geval de aspecten liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit en cash flow (of cash drain ,zie aldaar).


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!