Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Gepubliceerd op 09-03-2021

Paraquat

betekenis & definitie

o. (geen mv.), veel gebruikt herbicide.

(e) Paraquat verstoort het fotosyntheseproces in planten, zodat het alle plantaardige begroeiing doodt. De uitwerking is het sterkst op grassen. Paraquat is een gele, vaste synthetische stof, die gemakkelijk oplost in water. Doordat het sterk aan bodemdeeltjes wordt gebonden, spoelt paraquat echter weinig uit. Verder is paraquat in de natuur vrij slecht afbreekbaar, zodat het middel nog maanden na de toepassing kan worden aangetroffen. Voor zoogdieren is paraquat zeer giftig bij inademing en bij opname via de huid of via de mond.

Een paraquatvergiftiging wordt gekenmerkt door een verharding van de longen, die fataal is. Paraquat is drie- tot viermaal zo giftig als de herbiciden 2,4-D en 2,4,5-T. In 1976 gebruikten de Ned. overheidsinstellingen (waterschappen, gemeenten, Rijkswaterstaat enz.) in totaal 9100 kg paraquat.Tot 1979 zijn in Mexico op aandringen van en gefinancierd door de Amerikaanse regering marihuanavelden bespoten met paraquat. De bestrijding verliep succesvol, maar werd gestopt toen bleek dat de gezondheid van marihuanagebruikers in de VS gevaar liep, doordat met paraquat besmette marihuana werd verhandeld.

In 1983 werd in een aantal Amerikaanse staten (o.a. Georgia) toch weer paraquat ingezet bij de vernietiging van marihuana-aanplanten.