Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Gepubliceerd op 09-03-2021

Oman

betekenis & definitie

Sultanaat in Zuidoost-Arabië in Azië, begrensd door Saoedi-Arabië, Jemen, de Verdragsstaten, de Indische Oceaan en de Golf van Oman, 300 000 km2, 920 000 inw. Hoofdstad: Moeskat.

POLITIEK

In dec. 1975 meldde sultan Qaboes bin Said een overwinning op de door Zuid-Jemen gesteunde rebellen in Dhofar. Hierbij was hij geholpen door Iraanse troepen. Deze werden in 1977 grotendeels teruggetrokken. Na de revolutie in Iran (1979) nam de guerrilla-activiteit weer toe, waarna in 1981 de grens met Zuid-Jemen gesloten werd. In de loop van 1982 werden de betrekkingen tussen de landen echter genormaliseerd. De relaties met de Arabische buurlanden verbeterden aanmerkelijk, in weerwil van Omans steun aan het Egyptisch-Israëlisch vredesverdrag.

De economische banden met Saoedi-Arabië werden nog strakker aangehaald. Oman was in 1982 een van de oprichters van de Samenwerkingsraad van de Golf. De VS kregen in ruil voor economische hulp toestemming om op het eiland Masira voorraden op te slaan voor hun interventiemacht en om er legeroefeningen te houden. Hoewel de sultan in okt. 1981 een raadgevende vergadering van 45 man oprichtte, is er geen sprake van een democratisering van het volstrekt autocratische bewind in Oman.

LITT. F.A.Clements, Oman: the reborn (1980).